Rèm nhựa pvc ngăn lạnh điều hòa

Sử dụng rèm nhựa pvc ngăn lạnh điều hòa như một giải pháp bắt buộc cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang quản lý kho lạnh của mình để giúp họ tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cả năm dài bằng cách giữ lại nhiệt để máy điều hòa không phải chạy liên tục. Rèm nhựa pvc có rất nhiều loại khác nhau nhưng hoàn thành cùng một mục tiêu: giữ tối thiểu cho nhiệt động lực học không khí để đảm bảo rằng truyền nhiệt càng thấp càng tốt.

Danh mục: